Samedi 9h30-12h

Dates cours 2018-2019 (Cours complet)

Samedi 22 septembre 2018
Samedi 06 octobre 2018
Samedi 10 novembre 2018
Samedi 24 novembre 2018 (facture)
Samedi 08 décembre 2018
Samedi 12janvier 2019
Samedi 26 janvier 2019
Samedi 09 Février 2019 (facture)
Samedi 02 mars 2019
Samedi 16 mars 2019
Samedi 27 avril 2019 (facture)

Fiche d’inscription Samedi 9h30-12h 2018-2019